Wettelijke eisen / normen geluid werkplek.

Te hard geluid op o.a. het werk kan je gehoor beschadigen. Zo erg dat het kan leiden tot lawaaisdoofheid, een beschadiging van het gehoor die niet meer geneest. Om werknemers te beschermen tegen lawaaisdoofheid moeten werkgevers de plaatsen en werkzaamheden inventariseren waar dit gevaar zich voordoet en maatregelen treffen. Ook  moet de effectiviteit van de maatregelen ook gecontroleerd worden.

Blijvende gehoorschade

Geluid ontstaat door snelle luchtdrukverschillen. Als die luchtdrukverschillen heel erg groot zijn, kan schade in het oor optreden. Blootstelling aan een hoge geluidsdosis zal leiden tot o.a. een tijdelijke gehoorvermindering, oorsuizen of het waarnemen van een pieptoon (tinitus). 

Met een korte blootstelling zal het gehoor zich in principe wel herstellen. Maar bij geregelde blootstelling aan een hoge dosis ontstaat een blijvende schadeaan het gehoor. Deze schade ontstaat meestal geleidelijk, maar kan ook acuut optreden. Bij een geleidelijk optredende gehoorschade is het vaak de omgeving die de schade waarneemt.  

Gehoorschade kan men als volgt herkennen:

 • De persoon heeft moeite met telefoneren.
 • De persoon gaat vaak harder praten.
 • De persoon zet het geluid van tv en radio harder.
 • De persoon hoort geen hoge tonen of zachte geluiden meer.
 • De persoon hoort soms fluit-, piep- of bromtonen. 
 • De persoon heeft moeite met het voeren van een gesprek in een rumoerige omgeving.

Hard en veel geluid vergroot niet alleen de kans op schade aan het gehoor maar kan ook leiden tot verhoogde bloeddruk, het optreden van stress, vermoeidheid en concentratiestoornissen. Bovendien neemt de kans op ongevallen toe doordat bijvoorbeeld waarschuwingssignalen niet gehoord worden.

Het geluidsniveau wordt weergegeven in decibel (dB). Om met een verschillende gevoeligheid van het oor voor diverse frequenties rekening te houden, wordt het geluid gemeten met een zogenoemde A-filter. De eenheid van het geluidsniveau wordt dan uitgedrukt in dB(A).
dB(A) is de eenheid zoals mensen dit geluid ervaren. Verder kan er gemeten worden met filter dB(C) machine lawaai of dB(O) explossies of andere knallen.

Wetgeving geluid

Werkgevers zijn (volgens de wet) verplicht om (gehoor)schade bij hun personeel te voorkomen. Ook werknemers zelf hebben verplichtingen. 

De wet kent de volgende regels over geluid op de werkplek:

 • Bij blootstelling aan een dagelijkse dosis boven de 80 dB(A) moet de werkgever gehoorbeschermers beschikbaar stellen.
 • Bij dagelijkse blootstelling aan een dosis boven de 85 dB(A) zijn werknemers verplicht om gehoorbeschermers te dragen.
 • Bij blootstelling boven de 85 dB(A) moet een Plan van Aanpak worden gemaakt.
 • Als de grenswaarde van 87 dB(A) wordt overschreden (gemeten in het oor, dus rekening houdend met de gehoorbeschermers), moet er direct voor gezorgd worden dat het geluid onder deze grenswaarde wordt gebracht.
 • Werkgevers moeten hun personeel voldoende voorlichten over de gevaren van geluid.
 • Werknemers hebben recht op een gehoortest om vast te stellen dat de getroffen maatregelen effectief zijn.  

Korter blootstellen

Bij het vaststellen van de dagelijkse dosis geluid gaat de wet uit van een werkdag met 8 uur per dag. De belasting als gevolg van geluid kan worden teruggedrongen door werknemers minder lang bloot te stellen aan geluid.  

Om een indruk te krijgen van hoeveel 80 dB(A) is, kan je de volgende vuistregel toe passen: als je op 1 meter afstand een spreker niet meer kan verstaan, ligt het geluid boven de 80 dB(A).

Schade aan het gehoor voorkomen

Een werkgever kan verschillende maatregelen treffen om schadelijk geluid op de werkplek te verminderen:

 • machines plaatsen in geluiddempende kasten; 
 • aanschaf en gebruik van stillere machines;
 • personeel laten werken in geluiddempende cabines en
  ontwikkelen van stillere productiemethodes. 

Als bovenstaande maatregelen niet mogelijk zijn of te weinig effect hebben, moet gebruik worden gemaakt van gehoorbeschermingsmiddelen.

Info@geluidsmeting.nl  Tel: 030-2767359

Bron: arboportaal.nl

© 2015 - 2024 www.geluidsmeting.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel